По вопросам поставки щебня гранитного звоните по тел.: (495) 643-63-63, 766-32-38